Memosoft AS

Utvikling av programvare

Vi utvikler inmemory4 - en avansert og enkel webportal for papirbaserte og digitale produkter til gravferdsbransjen

  • + intuitiv organisering av all informasjon som bilder, tekster og filmer til begravelser
  • + intelligent automatikk for generering av dokumenter til trykk og skjerm

Nær markedet i flere land

Tradisjonene for gravferd i de europeiske landene er forholdsvis like, men forskjeller er det. Det går både på hvilke produkter som vanligvis brukes og på utforming og innhold. Vår brede erfaring fra flere land resulterer i bedre digitale løsninger og kommer alle kundene til gode.

Les mer

Systemer

Vi utvikler web2print løsninger, hvor pårørende kan delta i prosessene med valg av program, design, bilder og levende bildespill til begravelsen og minnesamværet.

Les mer

Historien

2004

Etablering av minnestund.no for gravferdsbransjen i Norge. En webportal for oppsett og bestilling av programhefter og takkekort i forbindelse med begravelser. Senere ble navnet skiftet til inmemory.no.

2008

Utvidelse av webportalen til også å omfatte oppsett- og bestilling av minnebøker.

2012

Etablering av internettløsningen inqr.no for oppsett av minnesider og bestilling av QR-brikke på gravstein.

2020

Lanseringen av inmemory4, en helt ny og automatisert utgave av webportalen. Etablering av memographics.com for det britiske markedet

2021

Etablering av inmemory.dk for det danske markedet

2022

Webportalen utvides til også å kunne sette opp og bestille film- og bildespill med lyd for storskjerm.

Folka

Bjarne Johnsen
Bjarne Johnsen

Founder / CEO

Einar Tombre
Einar Tombre

CMO

Ole Simon Evensen
Ole Simon Evensen

Fullstack

Jørgen Solli
Jørgen Solli

Fullstack

Fredrik Johnsen
Fredrik Johnsen

UX / CTO